77Agency
PAR MUMS

Misija

Arī mūsdienās daudziem bērniem Latvijas lauku rajonos ir apgrūtināta pieeja primārajai medicīnas aprūpei. Mēs izveidojām Mobilā veselības aprūpes centra programmu, kura mērķis ir padarīt pieejamākus medicīniskos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem un nodrošināt regulāras bezmaksas primārās medicīniskās aprūpes, kā arī savlaicīgu norīkojumu pie kvalificētiem speciālistiem. Ronald McDonald House Charities Latvija ir organizācija, kuras galvenais uzdevums ir rūpes par Latvijas bērnu veselību un labklājību.

KOPŠ 2011.GADA ESAM SNIEGUŠI VAIRĀK KĀ 20 000 BEZMAKSAS APSKATES BĒRNIEM VISĀ LATVIJĀ!

Bērnu Klīniskās Universitātes Slimnīcas atbalsts

Ronald McDonald House Charities Latvija ir organizācija, kuras galvenais uzdevums ir rūpes par Latvijas bērnu veselību un labklājību, tāpēc tikai saprotama bija mūsu iniciatīva sadarbībai ar Bērnu Klīniskās Universitātes Slimnīcu (BKUS) Bērnu Klīniskās Universitātes Slimnīcas (BKUS) vadība sadarbību ar MVAC uzskata kā ieguvumu Latvijas bērnu veselības aprūpes uzlabošanā. Mūsu centra speciālisti savu ikdienas darbu veic BKUS. Sadarbības stūrakmens ir tajā, ka RMHC Latvija kā organizācija nodrošina tehnisko un materiālo bāzi, lai BKUS speciālisti varētu veikt savu profesionālo darbu tajos Latvijas novados, kur tas ir nepieciešams.

Latvijas lielākā vērtība ir bērni, tāpēc rūpes par viņu veselību jāuzskata par vienu no mūsu valsts galvenajām prioritātēm. Mobilais veselības aprūpes centrs paver jaunas iespējas tuvināt Bērnu klīniskās universitātes speciālistu palīdzību Latvijas laukos dzīvojošiem bērniem. Strādājot kopā ar speciālistiem un vietējiem mediķiem, kā arī saņemot atbalstu no novada pašvaldībām un sabiedrības, mēs noteikti varam vairāk!”, uzsver Prof., LZA kor.loc. Dace Gardovska, RSU Pediatrijas katedras vadītāja un BKUS Bērnu slimību klīnikas vadītāja.

Mūsu piedāvātās medicīnas programmas

Šobrīd MVAC komandā ir – pediatri oftalmologi, bērnu neirologi, pulmanologi/alergologi, endokrinologi, gastoenterologi, kardiologi, priekšlaicīgi dzimušo bērnu programma. Mūs atbalsta ieinteresētās pašvaldības, kuras vēlas sadarboties šo programmu, kā arī ārsti novados mūs uzņem kā kolēģus un palīgus. Aicinām Latvijas novadu mediķus un pašvaldības uz sadarbību!

Kāpēc mēs braucam tieši pie jums?

Lai precīzi izvēlētos vietas uz kurieni braukt, mēs cieši sadarbojamies ar BKUS, Veselības ministriju un Latvijas pašvaldību savienību, nākotnē ceram piesaistīt arī Lauku ģimenes ārstu asociāciju. Šīs institūcijas pārzina situāciju veselības parūpē un zina, kur šobrīd ir vislielākā nepieciešamība pēc mūsu veselības aprūpes programmām – pediatri, oftalmologi, bērnu neirologi, pulmanologi/alergologi, endokrinologi, gastoenterologi, kardiologi, priekšlaicīgi dzimušo bērnu programma. Programma Mobilais veselības aprūpes centrs ir pielāgota katra novada bērnu vajadzībām, nodrošinot atbilstošu speciālistu medicīniskos pakalpojumus. Uzskatu,ka ikviena pašvaldība būs ieinteresēta sadarboties ar programmas autoriem, jo pakalpojums ir bez maksas, nav liekas birokrātijas un speciālisti apņemas pieņemt bērnus arī bez nosūtījumiem,” komentē Dr. Vadims Krimans, ģimenes ārsts un SIA “Līvānu slimnīca” valdes priekšsēdētājs.

Aicinām vietējos speciālistu un pašvaldības uz sadarbību! Vietējie ārsti ir tie, kuri zina savus pacientus, sarežģītākos gadījumus, bērnus, kuriem nepieciešama specifiskāka izmeklēšana. MVAC speciālisti šos bērnus apskata, uzstāda jaunas diagnozes vai papildina esošās, uzraksta rekomendācijas, nepieciešamības gadījumā nosūta uz BKUS. Vietējais ārsts ir tas, kurš paliek ar šo pacientu un vada tālāk atveseļošanās procesu. Tāpēc mums ir tik svarīga sadarbība ar novadu ārstiem. Sadarbība un pēctecība nodrošina pilnvērtīgu bērna veselības aprūpi. Mēs palīdzam novadu ārstiem veikt to labo darbu kuru viņi jau visu laiku dara.

Vai vecākiem ir jāmaksā par mūsu pakalpojumiem?

Par bērna, kura vecums ir līdz 18 gadiem, par izmeklējumiem nav jāmaksā ne santīma. Tāpat nav nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums. Tomēr mēs būtu pateicīgi, ja kāda informācija par bērna veselības stāvokli tomēr būtu pieejama. Tas atvieglotu mūsu speciālistu darbu diagnostikā, kā arī ietaupītu izmeklējumu laiku. Un lūdzu, paņemiet līdzi kādu dokumentu, kurā būtu bērna personas kods.

Cik bērnus dienā šāds centrs spēj pieņemt?

MVAC strādā tieši tā kā mums tik pierastā poliklīnika. Tikai izskatās savādāk un pārvietojas no vienas vietas uz citu. Tāpēc ļoti svarīgi atcerēties, ka mūsu ārsti pieņem pēc iepriekšēja pieraksta. Jautājiet savam ģimenes ārstam, medmāsai, vai sociālajam darbiniekam.

Darba diena parasti sākas no 10:00. Darba dienas beigas nekad nevar saplānot precīzi, jo vizītes laikā viens speciālists var pieņemt 10 – 15 bērnus, katram bērnam veltot no pus stundas līdz vairāk kā stundai, kā tas ir gadījumā ar acu ārstu, vai priekšlaicīgi dzimušo bērnu programmu. Mums ir svarīgi, lai katrs bērns saņemtu pilnvērtīgu un kvalitatīvu medicīnas aprūpi.

“Ronald McDonald House Charities Latvija” veido un atbalsta programmas, kas veicina bērnu veselības aprūpi un labklājību.

Comments are closed.